1. Общи условия
Настоящите общи условия регламентират отношенията между ЕОС ООД и Потребителите ползващи фирмения Сайт, находящ се на www.eos-bg.com
Ползвайки този Сайт и съдържащата се в него информация, се приема, че Потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИТНЕРНЕТ САЙТА.
ЕОС ООД си запазва правото да променя „Общите условия“ без предизвестие, като публикува новите „Общите условия“ на Сайта си.

2. Отговорност
ЕОС ООД полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки на Сайтa, но е възможно в тази информация да има пропуски или неточности. ЕОС ООД не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на Сайта информация и не може да бъде отговорно за евентуални грешки или пропуски. ЕОС ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на Сайта.

3. Защита на личните данни
Предоставянето на личните данни от Потребителят е доброволно.
ЕОС ООД заявява, че прeдаставените в процеса на регистрация лични данни – имена, адреси, телефон, e-mail или други, ще бъдат използвани със строга конфиденциалност, по смисъла на ЗЗЛД.
ЕОС ООД има право да използва информацията за предлагане на Потребителя на ифнормация за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: office@eos-bg.com
ЕОС ООД няма да предоставя каквато и да е част от събраната информация на трети лица.
Достъп до предоставената лична информация може да получи само оторизиран държавен орган, само при определените от закона случаи и при изрично искане за това.

4. ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ
Политика за използване на бисквитки
Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителя с цел подобряване работата със съответния уеб сайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уеб сайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникален номер.
За какво се използват бисквитките?
Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уеб сайтa към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уеб сайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уеб сайтовете, което помага за подобряването на тяхната структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.
Какви бисквитки използваме?
Използваме два вида бисквитки – временни и фиксирани. Първите са временни файлове, които се генерират в компютъра на потребителя, докато той не излезе от уеб сайта или не затвори дадената апликация (уеб браузър). Фиксираните файлове остават в компютъра на потребителя за време, определено в параметрите на бисквитките, или докато не бъдат изтрити ръчно от потребителя.
Бисквитки, използвани от партньори на оператор на един уебсайт, включително без ограничение потребителите на уебсайта, са обект на техни собствени политики за поверителност.
Съдържат ли бисквитките лична информация?
Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.
Изтриване на бисквитки
По правило апликациите, използвани за сърфиране в уеб сайтове, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на апликацията уеб браузъра.
Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности на уеб сайта.

5. Други
ЕОС ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият Сайт.